Tanı Testi Çalışmalarında Veri Analizi

(5 Saat / 1 Gün)

Eğitimin İçeriği

  • Tanı Testi çalışmaları nasıl planlanmalıdır?
  • Tanı Testi çalışmaları nasıl raporlanmalıdır?
  • Duyarlılık (sensitivity), özgüllük (specificity), PPV, NPV, Olabilirlik oranları (Likelihood Ratio)nasıl hesaplanır, nasıl yorumlanır?
  • ROC eğrisi nasıl hesaplanır, nasıl yorumlanır?
  • Tanı testi çalışmanız STARD (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy studies) kriterlerine ne kadar uygun? 
  • SPSS ile uygulama

Kursiyerlerin Temel Biyoistatistik Kursunu almış olmaları önerilir.