Kurumsal Araştırma Yönetimi

Literatüre yön verecek bilimsel çalışmalar yapmak için farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek fikirler üretmesi, benzer disiplinden araştırmacıların veri tabanları oluşturarak büyük vaka serilerine ulaşması, veri yönetimi yoluyla eksiksiz hasta takibi yapılması ve bunların yanında araştırma metodolojisi ve veri analizi bilgisine sahip kişilerle çalışması gerekir.

ClinIST, araştırma grupları, hastaneler ve bu alanda ihtiyacı olan araştırmacılara,

  • Veri tabanı hazırlanması ve veri yönetimi,
  • Araştırma faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi,
  • Çalışma(lar)ın planlaması ve yürütülmesi,
  • Çalışma protokollerinin (Örneklem büyüklüğü hesaplaması ve güç analizi, İstatistiksel analiz planı yazımı) yazılması,
  • İstatistiksel analizlerin yapılması ve sonuçların tablo ve grafikler ile raporlanması,
  • Makalelerin istatistiksel değerlendirmesi ve düzenlemesi

aşamalarında danışmanlık hizmeti verir.