Hekimler İçin Spss Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

Tıp ve sağlık profesyonelleri (diş hekimleri, hemşireler, diyetisyenler vb) dahil tüm araştırmacıların kendi araştırmalarını planlaması ve yürütmesi için temel düzeyde istatistik bilgisine ve testleri yapabilmesi için bir istatistik paket programını kullanabilme becerisine ihtiyacı vardır.

Genel Bilgiler

 • Eğitimler alanında uzman bir eğitici ve bir istatistik uzamanı tarafından verilir.
 • Uygulamalar paket program kullanılarak bilgisayar başında yapılır.
 • Kursiyerlere kurs kitapçıkları dağıtılır.
 • Kitapçıklarda derste anlatılan bilgilerin özeti ve SPSS adımlarını içeren föyler bulunmakta olup kursiyerlerin not almalarını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
 • Kursiyerlerin dizüstü bilgisayarlarını hazır bulundurmaları istenir.
 • Eğitmenin kullandığı SPSS paket programı ClinIST tarafından sağlanır.
 • Kurs sonunda katılım belgesi dağıtılır.
 • TTB tarafından kredilendirme yapılabilir.

TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU

(6 Saat / 1 Gün)

Eğitimin İçeriği

 • Değişken Tipleri ve Tanımlayıcı Ölçütler
 • Güven Aralıkları
 • Hipotez Testlerine Giriş
 • Uygun Testin Seçimi
 • İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
 • Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi
 • Ki-Kare Testi
 • SPSS Uygulamaları

TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU

(12 Saat / 2 Gün)

Eğitimin İçeriği

 • Değişken Tipleri ve Tanımlayıcı Ölçütler
 • Güven Aralıkları
 • Hipotez Testlerine Giriş
 • Uygun Testin Seçimi
 • İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
 • Mann-Whitney U Testi
 • Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Çoklu Karşılaştırma Testleri
 • Kruskal Wallis Varyans Analizi
 • İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi
 • Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi
 • Ki-Kare Testi
 • Korelasyon Katsayıları
 • SPSS Uygulamaları