Hekimler İçin Spss Uygulamalı İleri Biyoistatistik Kursu

(12 Saat / 2 Gün)

Eğitimin İçeriği

 • Hipotez Testlerine Genel Bakış
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi (Repeated Measures ANOVA)
 • Friedman Testi
 • İki Yönlü Karma ANOVA (Two Way Mixed ANOVA)
 • Duyarlılık/Seçicilik, ROC Analizi
 • Odds Oranı/Relatif Risk ve Güven Aralıkları
 • Lojistik Regresyon Uygulamaları ve Karşılaşılabilecek Sorunlar
 • İstatistik Paket Programı ile Uygulamalar

  Genel Bilgiler

 • Eğitimler alanında uzman bir eğitici ve bir istatistik uzamanı tarafından verilir.
 • Uygulamalar paket program kullanılarak bilgisayar başında yapılır.
 • Kursiyerlere kurs kitapçıkları dağıtılır.
 • Kitapçıklarda derste anlatılan bilgilerin özeti ve SPSS adımlarını içeren föyler bulunmakta olup kursiyerlerin not almalarını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
 • Kursiyerlerin dizüstü bilgisayarlarını hazır bulundurmaları istenir.
 • Eğitmenin kullandığı SPSS paket programı ClinIST tarafından sağlanır.
 • Kurs sonunda katılım belgesi dağıtılır.
 • TTB tarafından kredilendirme yapılabilir.