TEMEL BİYOİSTATİSTİK

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilimsel araştırma sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum bilimsel dergilerde yayınlanacak çalışmaların kalitelerinin daha detaylı incelenmesini gerektirmektedir. Araştırmacıların hem çalışmalarını bilimsel yaklaşımlar kullanarak tasarlamaları hem de makalelerde yer alan çalışmaları bilimsel olarak değerlendirebilmeleri için yeterli istatistik bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Kurslarımızın amacı, araştırmacıların bilimsel araştırma ve biyoistatistik konusundaki temel bilgilerini geliştirerek mesleki ve akademik kariyer planlamalarına katkı sağlamaktır. Diğer bir amacımız ise istatistikten korkmayan, temel yöntemleri uygulayabilen istatistik okuryazarı hekim/araştırmacı sayısını arttırmaktır.

Detaylı Broşürümüzü incelemek için tıklayınız.

HEKİMLER için TEMEL BİYOİSTATİSTİK

Kursa kimler katılmalıdır?

 • Temel düzeyde biyoistatistik bilgisine sahip olmak isteyen,
 • Çalışmasına uygun veri tiplerini belirlemek isteyen,
 • Hipotezine uygun istatistik testi seçmek isteyen,
 • SPSS’de veri girişi ve çeşitli veri işlemlerini yapmak isteyen,
 • Sık kullanılan istatistik testleri SPSS’de kendisi uygulamak isteyen,
 • Makalelerde kullanılan istatistiksel test sonuçlarını anlamak isteyen,
 • İstatistiğin mantığını karmaşık matematiksel formüllerden kaçınarak, alana özel örnekler üzerinde anlatan, uygulama ağırlıklı bir eğitim almak isteyen

tüm HEKİMLER bu kursa katılmalıdır.

Neden bu kurs tercih edilmelidir?

Özelleştirilmiş 

Farklı alanlarda (Üroloji, Patoloji, Göğüs Cerrahisi, Onkoloji v.b.) yapılan çalışmalar, farklı araştırma dizaynları ve buna bağlı olarak da farklı istatistiksel yöntemler gerektirir. Kursumuzda istatistik yöntemler, ilgili alandan örnekler üzerinde anlatılarak araştırmacıların konuları daha zevkle ve daha kolay öğrenmeleri sağlanmaktadır.   

Uygulama ağırlıklı

 • Her konuya ilişkin uygulama dersleri mevcuttur.
 • Her bölüm için SPSS adımlarını gösteren çözümlü örnek ve uygulama örneklerinin yer aldığı yazılı materyal verilmektedir.

Zengin eğitim materyali

 • Ders Videosu:  Her ders için çeşitli animasyonlar ile hazırlanmış slaytlar ile anlatılan dersler yüksek görüntü ve ses kalitesi ile video formatında kaydedilmiştir. 
 • Uygulama Videosu: Her dersin SPSS paket programında uygulaması SPSS görüntüleri ile video formatında kaydedilmiştir. Uygulamalar, derste anlatılan örnek veriler ile yapılır.
 • Uygulama Videosu Örnek Verisi: Uygulamada yapılan örnek veriler SPSS formatında verilir.
 • Yazılı Materyal: Sağlık alanında belirli bir probleme ilişkin soru ve verileri içeren örnek SPSS adımlarını, SPSS çıktılarını ve yorumları içerecek şekilde hazırlanmış bir dokümandır. Ayrıca kursiyerin kendi başlarına uygulama yapacağı bir örnek soruyu da içermektedir.

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) altyapısına göre hazırlanmış olması  
Öğrenim hedeflerine göre müfredat oluşturulmuştur.
Her bölümün sonunda öğrenmeyi pekiştirme amaçlı Değerlendirme yapılmaktadır.
Eğitimin sonunda tüm konuları içeren bir Genel Değerlendirme yapılır.

Online platform avantajı
Zamandan ve mekândan bağımsız olarak dersleri durdurarak ya da tekrarlayarak izleme imkânı sağlar.

Sertifika

 •  
  • Kursu tamamlayan tüm katılımcılara Katılım Sertifikası verilir.
  • Kurs sonunda Genel değerlendirme’den 70 ve üzeri puan alanlara Başarı Sertifikası verilir.

Kurumsal tanıtım imkânı

Videoların sonunda kurumsal kimlik eklenmesi yoluyla kurumsal tanıtım yapma imkânı verilebilir.

Eğitimcinin Özgeçmişi:  Prof. Dr. Yasemin Yavuz

Prof. Dr. Yasemin Yavuz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olup uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış 80’in üzerinde makalesi,  bilimsel toplantılarda sunulan 95’in üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Dr. Yavuz, Reading Üniversitesi,  University of Illinois at Chicago ve Basel üniversitesinde çalışmalarda bulunmuştur. 

Dr Yavuz, 2009 yılından bu yana çeşitli uzmanlık dernekleri ve meslek örgütleri için temel ve İleri düzeyde biyoistatistik kursları vermekte bunun yanında workshop’lar düzenlemektedir.

Yüzyüze Kurslar

 •  
  • ► Ankara Tabip Odası (ATO) – Temel Biyoistatistik Kursu (15 defa)
  • ► Ankara Tabip Odası (ATO) – İleri Biyoistatistik Kursu (10 defa)
  • ► Ankara Tabip Odası (ATO) – Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemler
  • ► Viral Hepatitle Savaşım Derneği – Temel Biyoistatistik Kursu
  • ► Viral Hepatitle Savaşım Derneği – İleri Biyoistatistik Kursu
  • ► Göğüs Hastalıkları Uzmanları için Temel Biyoistatistik Kursu (Astra Zeneca Sponsorluğunda)
  • ► Göğüs Hastalıkları Uzmanları için İleri Biyoistatistik Kursu (Astra Zeneca Sponsorluğunda)
  • ► Acil Uzmanları için Temel Biyoistatistik Kursu (Abdi İbrahim Sponsorluğunda)
  • ► Çocuk Gastroenterologları için Temel Biyoistatistik Kursu
  • ► Çocuk Gastroenterologları için İleri Biyoistatistik Kursu
  • ► Ürolojik Cerrahi Derneği- Ürologlar için Temel Biyoistatistik Kursu (Sanofi Sponsorluğunda)
  • ► Oral Diagnoz ve Maxillofacial Radyoloji Derneği-Temel Biyoistatistik Kursu

Katılımcı Görüşleri

"Kuskusuz biyoistatistiksel değerlendirme preklinik ve klinik çalışmaların önemli bir bileşenidir. Tarafınızdan almış olduğum temel ve ileri biyoistatistik kursu eğitimi, yürüttüğüm bilimsel çalışmalarıma anlamlı katkı sağladı. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum."

Dr. Salih Sinan GÜLTEKİN
Nükleer Tıp Uzmanı
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

"Az çok temel istatistik bilgim vardı. Ancak uzun süredir ilgilenmiyordum ve bazı önemli temel istatistik konularını unutmuştum. Bu kurslar bilgilerimi tazelemem açısından oldukça faydalı idi. Ayrıca neyi, niçin ve neden yaptığımı öğrendim. Bu arada ileri istatistik kursu ile eksik parçayı tamamlamış oldum. Kurs sonrası yaptığım birkaç araştırmanın istatistikleri üzerinde yorum yapabildim, yeni istatistikler yaptım ve bilimsel kanıtlar ve yorumlara ulaştım. İstatistik kurslarına katılmanın son dönemde yaptığım en iyi ve akıllıca işlerden biri olduğunu söyleyebilirim."

Dr Selim Gökçe
Çocuk Gastro. Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 

Öğrenim hedefleri

Bu kursun sonunda katılımcıların;

 • ► Çalışmanın amacına uygun hipotez testini seçebilmeleri,
 • ► SPSS paket programında veri girişi ve çeşitli veri işlemlerini yapabilmeleri,
 • ► Verinin yapısına uygun tanımlayıcı istatistikleri seçebilmeleri ve SPSS yardımıyla elde edebilmeleri,
 • ► Güven Aralıklarını hesaplayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri,
 • ► Uyun hipotez testini seçebilmeleri,
 • ► SPSS paket programı kullanarak Bağımsız gruplarda t Testi ve Bağımlı Gruplarda t Testini uygulayabilmeleri ve sonuçları yorumlayabilmeleri,
 • ► SPSS paket programı kullanarak Ki-Kare Testini uygulayabilmeleri ve sonuçları yorumlayabilmeleri,
 • ► SPSS paket programı kullanarak Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları elde etmeleri ve sonuçları yorumlayabilmeleri

beklenmektedir.

 

 • Konu:
  TEMEL BİYOİSTATİSTİK
 • Haber Eklenme Tarihi:
  20 Temmuz 2020 Pazartesi
 • Konum:
  CLINIST
 • Yayında geçen süre:
  3 yıl önce
 • Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız