Değerlendirmeler

__ DERS DEĞERLENDİRMESİ __ Ortalama Kaç Kişi
  1- Değişken Türleri    
- - 1.1. Araştırma - İstatistik nedir? 4,67 141
- - 1.2. Değişken türleri 4,66 141
- - 1.3. Ne Öğrendik? 4,63 141
- - UYGULAMA 1: SPSS'de Veri Tabanı Hazırlama 4,5 141
     
 2- Tanımlayıcı İstatistikler    
- - 2.1. Konum ölçüleri 4,63 141
- - 2.2. Yaygınlık ölçüleri 4,66 141
- - 2.3. Kutu grafiği 4,67 141
- - 2.4. Ne öğrendik? 4,63 141
- - UYGULAMA 2: SPSS'de Tanımlayıcı İstatistiklerin Elde Edilmesi 4,55 141
     
 3- Güven Aralığı    
- - 3.1. Kitle oranı için güven aralığı 4,65 141
- - 3.2. Kitle ortalaması için güven aralığı 4,65 141
- - 3.3. Güven aralığını etkileyen faktörler 4,63 141
- - 3.4. Ne öğrendik? 4,67 141
- - UYGULAMA 3: SPSS'de Güven Aralıklarının Hesaplanması 4,52 141
     
 4- Hipotez Testleri    
- - 4.1. Hipotez testlerine giriş 4,62 141
- - 4.2. Parametrik / Parametrik olmayan testler 4,62 141
- - 4.3. Uygun testin seçimi 4,61 141
- - 4.4. Tip I-II hata, p değeri 4,64 141
- - 4.5. Ne öğrendik? 4,61 141
- - UYGULAMA 4: Uygun Testin Seçimi 4,48 141
     
 5- Bağımsız İki Grup Karşılaştırması    
- - 5.1. T Testi 4,64 141
- - UYGULAMA 5.1: Bağımsız Gruplarda T Testi - Student t Testi 4,59 141
- - 5.2. Mann Whitney U Testi 4,65 141
- - UYGULAMA 5.2: Mann Whitney U Testi 4,55 141
     
 6- Bağımlı İki Grup Karşılaştırması    
- - 6.1. İki eş arasındaki farkın önemlilik testi 4,64 141
- - UYGULAMA 6.1: İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi 4,6 141
- - 6.2. Wilcoxon testi 4,65 141
- - UYGULAMA 6.2: Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi 4,6 141
     
 7- Bağımsız Gruplarda Nitel Değişkenlerin Karşılaştırılması    
- - 7.1. Giriş 4,62 141
- - 7.2. Ki-Kare testi 4,63 141
- - 7.3. Fisher's Exact test 4,62 141
- - 7.4. Ne Öğrendik? 4,62 141
- - UYGULAMA 7: Ki-Kare Testi - Fisher's Exact Test 4,5 141
     
 8- Korelasyon Katsayıları    
- - 8.1. Korelasyon katsayılarına giriş 4,57 141
- - 8.2. Pearsonkorelasyon katsayısı 4,58 141
- - 8.3. Spearmankorelasyon katsayısı 4,57 141
- - 8.4. Ne öğrendik? 4,58 141
- - UYGULAMA 8: SPSS'de Tanımlayıcı İstatistiklerin Elde Edilmesi 4,54 141
     
     
__ KURS GENEL DEĞERLENDİRMESİ __ Ortalama Kaç Kişi
Ders içeriklerinin program ile uyumu 4,73 141
Derslerin süresi 4,68 141
Uygulamaların içeriği 4,53 141
Eğitmenin Performansı 4,65 141
Değerlendirme sınavı 4 1
Ses ve görüntü kalitesi 4,7 141
     
     
__ TAVSİYE EDİLME __ Kaç Kişi  
Karasızım 0  
Evet 141  
Hayır 0  
     

 

 

 

 

 • Konu:
  Değerlendirmeler
 • Haber Eklenme Tarihi:
  4 Mart 2021 Perşembe
 • Konum:
  CLINIST
 • Yayında geçen süre:
  2 yıl önce
 • Paylaş:
Yorum Yazmak için tıklayınız