Diş Hekimleri İçin Spss Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu

(10 Saat / 2 Gün)

Ağız ve diş sağlığı alanında yapılan çalışmaların kalitesini arttırmak ancak araştırmayı doğru planlamak ve  uygun istatistiksel yöntemleri kullanarak analizler yapmakla mümkündür. Bu alanda yapılan çalışmaları diğer alanlarda yapılan çalışmalardan ayıran en önemli fark, ölçümlerin hastalardan çok dişlerden alınmasıdır.  üzerinde çalışılmasıdır. Bu durum kimi zaman farklı yöntemlerin kullanılmasını gerektirir. Kursumuzda,  bu alanda yapılan çalışmalarda en sık kullanılan yöntemler yine bu alandan örnekler üzerinde anlatılacaktır.

Eğitimin İçeriği

  • Değişken Tipleri ve Tanımlayıcı Ölçütler
  • Güven Aralıkları, Hipotez Testlerine Giriş, Uygun Testin Seçimi
  • İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Mann-Whitney U Testi
  • İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi
  • Ki-Kare Testi ve Mc-Nemar Testi
  • Tanı testi çalışmaları (Duyarlılık/Seçicilik/ROC analizi)
  • Gözlemciler-arası/Gözlemci-içi Uyum Ölçüleri (Kappa ve ICC)
  • SPSS ile Uygulamalar