Diş Hekimleri İçin Spss Uygulamalı İleri Biyoistatistik Kursu

(10 Saat / 2 Gün)

Bu kurs, temel düzeyde biyoistatistik bilgisine sahip olan diş hekimlerinin ileri seviyede istatistiksel analizler yapabilmeleri ve yapılmış olan analizleri değerlendirebilmeleri için özel olarak hazırlamıştır. Uygulama ağırlıklı eğitimimizde konular ağız ve diş sağlığı alanına özel örnekler üzerinde anlatılan derslerin ardından, SPSS başında yapılan uygulamalar ile pekiştirilir. 

Eğitimin İçeriği

  • Hipotez Testlerine Genel Bakış
  • Tek Yönlü Varyans Analizi
  • Kruskal Wallis Varyans Analizi
  • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi
  • Friedman Testi
  • İki Yönlü Bağımsız ANOVA (2-Way Independent ANOVA)
  • İki Yönlü Karma ANOVA (2-Way Mixed ANOVA)
  • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA (2-Way Repeated ANOVA)
  • SPSS ile Uygulamalar