Biyoistatistik Uygulaması-Workshop

(5 Saat / 1 Gün)

Bu kursumuzda “Temel ve İleri Biyoistatistik” kurslarında yer alan istatistik yöntemlerin uygulaması yapılmaktadır. Katılımcılar küçük gruplara bölünür ve her birine gerçek araştırmalardan simüle edilmiş veri setleri dağıtılır ve araştırma sorularını yanıtlamaları istenir. Verilen sürenin sonunda gruplar yanıtlarını tüm katılımcılar ile paylaşır ve sonuçlar tartışılır. Ardından analiz sonuçları ve sonuçların makale/ tezde yer alacak şekilde uygun tablo ve grafiklerle sunumu kursiyerlere dağıtılır.      

Bu kursun sonunda katılımcıların;

 • Test edilmek istenen hipoteze ve veri tipine uygun tanımlayıcı istatistikleri seçebilmeleri
 • Test edilmek istenen hipoteze ve veri tipine uygun hipotez testini seçebilmeleri
 • Tanımlayıcı istatistikleri ve hipotez testlerini SPSS yardımıyla elde edebilmeleri
 • İstatistik analiz sonuçlarını yorumlayabilmeleri
 • Sonuçları uygun tablo ve grafiklerle sunabilmeleri
 • Analiz sonuçlarını tez ve makalelerde yer alacak biçimde yazabilmeleri

hedeflenmektedir.

Uygulaması Yapılacak Testler:

 • İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi/Mann Whitney U Testi
 • İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi/Wilcoxon Testi
 • Ki-Kare Testi/Fisher’s Exact Test
 • Tek Yönlü Varyans Analizi/Kruskal Wallis Varyans Analizi
 • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi/Friedman Testi
 • İki Yönlü Varyans Analizi
 • Risk Ölçüleri

Genel Bilgiler

 • Eğitimler alanında uzman bir eğitici ve bir istatistik uzamanı tarafından verilir.
 • Uygulamalar paket program kullanılarak bilgisayar başında yapılır.
 • Kursiyerlere kurs kitapçıkları dağıtılır.
 • Kitapçıklarda derste anlatılan bilgilerin özeti ve SPSS adımlarını içeren föyler bulunmakta olup kursiyerlerin not almalarını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
 • Kursiyerlerin dizüstü bilgisayarlarını hazır bulundurmaları istenir.
 • Eğitmenin kullandığı SPSS paket programı ClinIST tarafından sağlanır.
 • Kurs sonunda katılım belgesi dağıtılır.
 • TTB tarafından kredilendirme yapılabilir.