Bilimsel Makale Okur-Yazarlığı Eğitimi

(5 Saat / 1 Gün)

Tıp ve sağlık bilimlerindeki literatürün sürekli artması ve buna bağlı olarak teknolojik gelişmeler bilginin yarı ömrünün 2-3 yıl gibi kısa bir süreye inmesine neden olmuştur. Buna paralel olarak tıbbi bilginin yayınlandığı bilgi kaynakları çeşitlilik göstermiş, özellikle internetin gelişimi ile birlikte tıbbi bilginin internet üzerinden zaman ve mekan sınırlaması olmadan erişimi sağlanmıştır. Bu durum bilginin güncel tutulması için sürekli olarak literatürün takip edilmesi gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.

Literatürün eleştirel değerlendirmesi için Makale Okur-Yazarlığı, İstatistik Okur-Yazarlığı kurslarını almanızı öneririz.

Eğitimin İçeriği

 • Makale yazımı
 • Uluslar arası Tıp Dergileri Editörlerinin (IJMJE) Makale Standartları
 • Etik kurallar
 • Makale bölümleri
  • Başlık, Özet, Giriş, Gereç-Yöntem, Bulgular,Tartışma
  • Kaynak yazımı
  • Tablo, grafik kullanımı
 • Makalelerin eleştirel değerlendirmesi
  • Gözlemsel çalışmalar
  • Tedavi çalışmaları
  • Tanı testi çalışmaları
 • Uygulama-Rehberler ile makale okuma