Alana Özel Eğitimler

Özelleştirilmiş uygulamalar

“Kendi alanınızda en sık kullanılan istatistiksel testleri yine alanınızdan örneklerle anlatarak eğitimi daha verimli ve keyifli hale getirdiğimiz Alana Özel Eğitimler düzenliyoruz.”

Alana özel hazırlanmış kurslarımızda istatistiksel yöntemler o alandan seçilen veriler ve örnekler kullanılarak anlatılmakta ve böylece araştırmacıların kendi alanlarından verilen örnekler sayesinde istatistiksel analizleri daha zevkle ve daha kolay öğrenmeleri sağlanmaktadır. Hatta bazı örnek uygulamalarda araştırmacılar akıllarındaki sorulara direkt olarak cevap bulabilmektedir.

Özellikleri

Farklı alanlarda yapılan çalışmalar, farklı araştırma dizaynları ve buna bağlı olarak da farklı istatistiksel yöntemler gerektirir. Örneğin radyoloji, patoloji gibi alanlarda tanı testi çalışmaları önem kazanır ve daha çok kesitsel çalışma dizaynı seçilirken, onkoloji alanında yapılan çalışmalarda Survival (Yaşam) Analizlerinin uygulandığı ileriye dönük izlem çalışmaları sıklıkla kullanılır. Genel olarak sağlık yapılan çalışmalarda her bir hasta araştırma birimini oluştururken diş hekimliği çalışmalarda her bir diş araştırma birimidir.

Kurslarımız

Ağız, Diş ve Çene Radyologları için Temel Biyoistatistik Kursu