Ağız, Diş Ve Çene Radyologları İçin Temel Biyoistatistik Kursu

(10 Saat / 2 Gün)

Eğitimin İçeriği

  • Değişken Tipleri ve Tanımlayıcı Ölçütler
  • Güven Aralıkları, Hipotez Testlerine Giriş, Uygun Testin Seçimi
  • İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Mann-Whitney U Testi
  • İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi
  • Ki-Kare Testi
  • Tanı Testlerinde kullanılan yöntemler (Duyarlılık/Seçicilik/ROC Eğrisi)
  • Gözlemciler-arası/Gözlemci-içi Uyum Ölçüleri (Cohen’s Kappa, Weighted Kappa ve ICC)
  • SPSS ile Uygulamalar